OBS De Klaverwoid | Beukenlaan 79 | 1676 GS Twisk

Welkom in groep 7/8

       

Voor nieuws en informatie -> zie kader rechts

 

In deze groep zitten dit schooljaar 28 kinderen,
waarvan 15 kinderen in groep 7 en 13 kinderen in groep 8.

 

Juf Annemarie werkt op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag en juf Petra werkt op woensdag.
Op dinsdag krijgen de kinderen een blokuur gym van meester Sjaak.

 

In de middag werken wij aan thema's. Deze thema's horen bij aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en mens & maatschappij. De kinderen krijgen vaste leerkrachtvragen waar we het antwoord op gaan zoeken. Deze hangen op ons themabord in de gang. Wij werken veel samen met groep 5-6. Daarnaast zijn er leerlingvragen waarin de leerlingen zelf op onderzoek gaan. Daarnaast is er nog ruimte om zelf onderzoeksvragen uit te zoeken. We proberen veel te varieren in ontwerpend en onderzoekend leren. Ook besteden we aandacht aan de manieren die er zijn om het geleerde te presenteren. Er is tijdens het themawerken veel ruimte voor samenwerken.

 

Met rekenen, taal en spelling werken wij aan leerdoelen. Dit doen we met behulp van Snappet (adaptief en online), we werken daarnaast ook op papier en we proberen bewegend te leren. De kinderen houden hun Portfolio bij. Hierin staan de leerdoelen maar krijgen de kinderen ook de ruimte om werk van andere vakgebieden in de map te verwerken.

 

De thema's die al eerder aan bod zijn gekomen zijn:
- Water
- Feesten over de wereld
- Van weiland tot woonwijk
- Musical
- Rood
- West-Friesland
- Natuurverschijnselen
- Tweede Wereldoorlog
- Prehistorie
- Ondernemen
- De Gouden Eeuw
- Nederland onder water
- De Romeinen
- Grootmoeders tijd

 

 

Nieuws uit groep 7-8

Downloads

downloaden

downloaden

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.