OBS De Klaverwoid | Beukenlaan 79 | 1676 GS Twisk
Inhoud vergaderingen

Inhoud vergaderingen:

·         Punten ingebracht door juf Kim vanuit de school

·         Punten ingebracht door de voorzitter van de leerlingenraad ingebracht vanuit de verschillende groepen.

De agenda voor de vergadering van de leerlingenraad wordt een dag van tevoren gemaakt, dan overlegt juf Kim met de voorzitter van de leerlingenraad.

Juf Kim zorgt dat ze punten voor de agenda heeft vanuit school.

De voorzitter zorgt dat hij/zij punten voor de agenda heeft vanuit de leden van de leerlingenraad/ ideeënbus van elke groep.

 

De leden van de leerlingenraad zorgen de dag na de vergadering voor een terugkoppeling aan de eigen groep, hiervoor gebruiken ze de notulen, uitgewerkt door de notulist. De notulist mag de notulen uitwerken op de computer, juf Kim kan hierbij helpen. Dit kan meteen na de vergadering van 11.15-12.00 uur. De notulen worden ook naar de leerkrachten van de groepen gestuurd.

 

Als er acties zijn/ dingen die uitgevoerd moeten worden hoeven dit niet perse de leden van de leerlingenraad te zijn, dit kunnen ook andere kinderen uit de groep zijn. De afgevaardigde van de leerlingeraad is een tussenpersoon/spreekbuis tussen groep en leerlingenraad, maar hoeft dus niet de uitvoerder te zijn.

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Links

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.