De Klaverwoid is een school waar iedereen welkom is.

Lees meer
85

kinderen spelen elke dag op ons plein

10

enthousiaste juffen staan klaar voor uw kind(eren)

200

dagen wordt er les gegeven vanuit passie voor onderwijs

3

dagen van de week zijn fruitdagen

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

  • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
  • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
  • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
  • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
  • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

  • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
  • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
  • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
  • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
  • Voor kinderen van ouders die geloven in de kracht van samen leren

Dorien

Moeder van Hannah

Op de Klaverwoid in groep 1-2 zijn er veel speelhoeken gemaakt die ook regelmatig veranderen als er een nieuw thema is. Onze dochter vindt deze variatie erg leuk.

Fred

Conciërge

Ik ben de conciërge van de Klaverwoid. Het is een fijne school met aardige collega’s. Ik help ze o.a. met klaarzetten van materialen, schoonmaken en het uitvoeren van kleine reparaties. 

 

Ingrid

Pleinwacht

Ik ben al heel wat jaren betrokken bij deze leuke dorpsschool. Begonnen als overblijfmoeder in groep 1/2. Inmiddels ben ik 4 dagen in de week pleinwacht. Mijn kinderen gaan altijd met veel plezier naar school en zijn erg blij met de juffen die voor de klas staan!

 

Myrna

Moeder van Esmé en Julian

De eerste keer dat we met onze oudste kwamen kennismaken voelde de school zo vertrouwd. Dat is na al die jaren niet veranderd. 

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig en - niet geheel onbelangrijk - Corona proof. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Klaverwoid werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hierachter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven die regelmatig verschijnen. Ook zijn ouders van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkrachten

Ouderraad

In de Ouderraad zitten de vertegenwoordigers van de ouders. Doel van de Ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij school. De ouderraad houdt zich bezig met het doen van voorstellen voor extra binnen- of buitenschoolse activiteiten en het ondersteunen en/of uitvoeren van de organisatie hiervan. Dit geldt ook voor de feestelijke activiteiten binnen de school. De Ouderraad (en Activiteitencommissie) (met als achterban alle ouders!) kan hierbij veel ondersteuning bieden aan het schoolteam. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasviering en schoolreisje.

Medezeggenschapsraad

MR is een wettelijk orgaan, te vergelijken met de Ondernemingsraad in bedrijven. Dit betekent dat de MR wettelijk vastgestelde kaders heeft. De taak van een MR is het bestuur en beheer van een school te controleren en te adviseren. De MR van De Klaverwoid probeert hieraan meerwaarde te geven middels een goede communicatie met de ouders en het team. De MR vergadert ongeveer 5 á 6 keer per schooljaar, waarbij vooral de actuele ontwikkelingen en de lopende zaken op school worden behandeld. Het doel hiervan is het bevorderen van de kwaliteit van de school en het bieden van rust en stabiliteit aan de kinderen.

Leerlingenraad

Een leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8.Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met één (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn

Onze groepen

Een overzicht van onze groepen

Groep 1-2

Wij starten met 18 kleuters in onze groep. Gedurende het schooljaar komen daar nog een paar nieuwe leerlingen bij.

 

Juf Saskia werkt op maandag en dinsdag

Juf Annelieke staat op donderdag en vrijdag voor de groep. De woensdagen wisselen zij af.

 

Wij werken via spel thematisch aan de doelen voor het jonge kind. In onze groep zorgen we goed voor elkaar. We geven elkaar veel opstekers en laten afbrekers zoveel mogelijk achterwege. 

Ouders zijn altijd van harte welkom om een paar uurtjes sfeer te komen proeven in onze groep. Helaas lukte dat afgelopen schooljaar door de Corona maatregelen nog niet, maar we hopen dat het in het nieuwe schooljaar weer mag want we hebben ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel staan! 

 

Groep 3-4

 

 

In onze groep richten wij ons, op de individuele ontwikkeling van de kinderen. In groep 3/4 gaan we steeds meer uit van spelend leren. Groep 4 werkt met methoden, maar sluit ook nog regelmatig bij groep 3 aan. Dit leren doen wij aan de hand van thema's. Binnen de thema's is er ruimte voor ons thematisch onderwijs waarin lezen en schrijven meer betekenis krijgt, maar ook ruimte is voor bijvoorbeeld de woordenschatontwikkeling. Ook voor onderzoekend leren is er plek. Onze focus ligt op samenwerken, samen spelen, van elkaar leren en met elkaar leren.

 

Groep 5-6

 

We werken op school met de methoden pluspunt 4, nieuwsbegrip, pennenstreken, VNL lezen en Staal. 

In de middag werken we veel met thema's. Hierdoor kunnen de geschiedenis-, natuur- en aardrijkskundeboeken in de kast blijven liggen en gaan de kinderen op een onderzoekende manier aan de slag met verschillende thema’s. Bij de thema’s staan een aantal vragen centraal die de kinderen aan het eind van het thema moeten kunnen beantwoorden.

 

Groep 7-8

 

 

We werken op school met de methoden pluspunt 4, nieuwsbegrip, pennenstreken, VNL lezen en Staal. 

 

In de middag werken wij aan thema's. Deze thema's horen bij aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en mens & maatschappij. De kinderen krijgen vaste leerkrachtvragen waar we het antwoord op gaan zoeken. Deze hangen op ons themabord in de gang. Wij werken veel samen met groep 5-6. Daarnaast zijn er leerlingvragen waarin de leerlingen zelf op onderzoek gaan. Daarnaast is er nog ruimte om zelf onderzoeksvragen uit te zoeken. We proberen veel te variëren in ontwerpend en onderzoekend leren. Ook besteden we aandacht aan de manieren die er zijn om het geleerde te presenteren. Er is tijdens het themawerken veel ruimte voor samenwerken.