OBS De Klaverwoid | Beukenlaan 79 | 1676 GS Twisk
Samenstelling van de leerlingenraad / verkiezingen

De leerlingenraad wordt gekozen door en uit de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8. Van elke groep komt er één leerling in de leerlingenraad. Elke leerling kan zich kandidaat stellen. Alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 moeten hun stem uitbrengen.

Ieder jaar worden de verkiezingen in de eerste schoolmaand georganiseerd door de desbetreffende groepsleerkrachten. Alle leerlingen kunnen aangeven of ze verkiesbaar zijn. Daarna kan de groep stemmen  wie hen gaat vertegenwoordigen in de leerlingenraad. De leerlingen die zich verkiesbaar stellen maken een verkiezingsposter die opgehangen wordt in de school en houden een woordje in hun groep. Uit elk leerjaar komen 2 vertegenwoordiger2 in de leerlingenraad. Zo zijn er dus 8 leden. Deze leden zitten ook namens groep 1-2 en groep 3-4 in de leerlingenraad. De verkiezingen worden afgesloten en de leerlingenraad kan zijn werk beginnen!

De directeur zit de vergadering voor samen met de voorzitter van de leerlingenraad. Deze voorzitter en de notulist worden tijdens de eerste vergadering van de leerlingenraad benoemd in onderling overleg.

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Links

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.