OBS De Klaverwoid | Beukenlaan 79 | 1676 GS Twisk
Informatie Medezeggenschapsraad

MR is een wettelijk orgaan, te vergelijken met de Ondernemingsraad in bedrijven. Dit betekent dat de MR wettelijk vastgestelde kaders heeft. De taak van een MR is het bestuur en beheer van een school te controleren en te adviseren. De MR van De Klaverwoid probeert hieraan meerwaarde te geven middels een goede communicatie met de ouders en het team. De MR vergadert ongeveer 5 á 6 keer per schooljaar, waarbij vooral de actuele ontwikkelingen en de lopende zaken op school worden behandeld. Het doel hiervan is het bevorderen van de kwaliteit van de school en het bieden van rust en stabiliteit aan de kinderen.

De MR publiceert haar stukken via de website en mail. Maar, zoals u wellicht zult verwachten heeft de MR een zwijgplicht, onder meer voor alle zaken waar de privacy van een persoon in het geding is.

De MR van De Klaverwoid gaat hier zeer zorgvuldig mee om. Wij gaan ervan uit dat u hiervoor begrip heeft.

 

Is de MR iets voor U?

De MR is nergens zonder de inzet van ouders die op het bestuurlijke vlak mee willen denken en doen. Een vereiste hiervoor is niet op de eerste plaats bestuurlijke ervaring, maar veelmeer het besef dat inbreng van ouders en team in het belang is van de school in het geheel en onze kinderen in het bijzonder.

 

Wat is de MR?

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Een medezeggenschapsraad is een afvaardiging van ouders en leerkrachten. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school.

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

 

Informatierecht

Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

 

Adviesrecht

Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.

 

Instemmingsrecht

Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

Deelname aan de MR kost niet veel tijd. Normaal gesproken niet meer dan 6 avonden per jaar. Misschien hebt u nog nooit stilgestaan bij deelname aan de MR. Doe dat dan nu. Informeer bijvoorbeeld eens bij een van de huidige MR-leden wat het is om mee te bouwen aan een goede school. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Het emailadres van de MR is: MR@klaverwoid.nl

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.