panerai watches replicas Basisschool de Klaverwoid

Op de Klaverwoid dragen we bij aan het opgroeien tot een gelukkige wereldburger.

Lees meer

Over ons

We halen het beste uit een kind om zich zo breed mogelijk te kunnen ontwikkelen.
Daarnaast hechten wij veel waarde aan zelfstandigheid en welbevinden van het kind.
Onze missie is dan ook: 'Vanuit een veilige omgeving samen bouwen aan een goede toekomst.'

Na acht jaar Klaverwoid wil je vanuit zelfvertrouwen leren en ontwikkelen.

Schooltijden

Alle groepen:

 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

8.30-14.30 uur,

woensdag

8.30-12.00 uur.

 

● Schooldeur gaat om 8.20 uur open (1e bel)

● De lessen starten om 8.30 uur (2e bel)

● Kinderen vanaf groep 3 nemen buiten op het plein afscheid van hun ouders.

In elke week voor de vakantie zijn de ouders van harte welkom om mee naar binnen te lopen en een kijkje in de klas te nemen. Er kan elke dag na schooltijd in de groep gekeken worden.

Ons onderwijs

De Klaverwoid is een openbare basisschool die niet alleen werkt uit werkboekjes of op tablets maar ook verwonderingen en nieuwsgierigheid wekt bij de kinderen om te leren

Uniek

Iedere leerling mag zichzelf zijn, we nodigen iedereen uit om uniek te zijn.

Vertrouwen

We hebben vertrouwen in elkaar. De relatie tussen de leerling en de leerkracht gaat uit van vertrouwen. De leerkracht  heeft een positieve grondhouding en geeft veel complimenten. De leerlingen hebben vertrouwen in de school, doordat we voorspelbaar zijn, structuur bieden en werken vanuit hoge verwachtingen.

Betrokken

Leerlingen zijn betrokken bij elkaar en zorgen voor elkaar. Leerkrachten geven directe expliciete instructie waarbij alle leerlingen betrokken zijn bij het leren. Er zijn actieve en betrokken ouders bij ons op school. Iedereen doet mee.

Verantwoordelijk

We zijn verantwoordelijk voor elkaar, we zorgen voor  elkaar. Daarbij is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Leerlingen leren keuzes maken en daar mee om te gaan. We zijn samen verantwoordelijk voor een fijne omgeving, we zorgen samen voor de school en de materialen.

Ontwikkeling

Leerlingen ontwikkelen zich bij ons op school sociaal emotioneel en cognitief. Door het portfolio hebben de leerlingen zicht op hun eigen groei en ontwikkeling. Leerlingen reflecteren steeds weer op het leerproces om zo de juiste volgende stap te zetten. Leerkrachten werken planmatig.

Wij zijn Allure

Een onderwijsinstelling in West-Friesland, met 15 openbare basisscholen in de gemeenten Medemblik, Koggenland en Opmeer. Wij leren van en met elkaar, werken vanuit vertrouwenen we geven elkaar ruimte binnen kaders. Wij zijn nieuwsgierig naar onszelf en de ander.

 

Kracht van openbaar onderwijs

Openbare scholen zijn de scholen van de toekomst. Wij geloven in elkaar en in vooruitkijken. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Samen vormen we de maatschappij. Voel je vrij, wees gelijk en ontmoet elkaar op de openbare school.