Vreedzame school

We streven ernaar om kinderen te leren:
• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen