panerai watches replicas Basisschool de Klaverwoid

Visie op gelukkige wereldburgers

Gevoelens van geluk ontstaan als je je goed en veilig voelt. Om je goed te voelen is het belangrijk dat je merkt dat je jezelf mag zijn. Je voelt je verbonden met anderen, je bent trots op wat je kunt en je ervaart ruimte om eigen eigen keuzes te maken.

Als gelukkige wereldburger voel je je verbonden met jezelf, je naaste omgeving en de wereld om je heen. Om je gelukkig te blijven voelen, is een open houding naar jezelf en de ander belangrijk. Soms voel je je goed, maar soms ook niet. Je mag jezelf zijn en je dus ook wel eens niet goed voelen. Je accepteert wie je bent en hoe je je voelt.

Vanuit zelfvertrouwen blijf je leren en ontwikkelen. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen keuzes en ontwikkeling. Je houdt hierbij rekening met de ander. Vanuit een positieve grondhouding, dragen we samen bij aan een fijne samenleving.


Visie op het worden van gelukkige wereldburgers

Om bij te dragen aan het opgroeien tot een gelukkige wereldburger, creëren we een veilige, open en positieve leeromgeving. In deze omgeving spreken leerkrachten duidelijk hun verwachtingen uit. Verwachtingen en routines worden aangeleerd en ingeoefend en daarna veelvuldig positief bekrachtigd. De leerkrachten spreken uit dat ze vertrouwen hebben in de leerling. In een gesprek tussen de leerkracht en leerling stelt de leerkracht zich open op. De leerkracht luistert, vat samen en vraagt door.

Onze methodes De Vreedzame School en Blink sluiten aan bij onze missie. De school vormt een oefenplaats voor het ontwikkelen van de eigen identiteit. Iedereen mag uniek zijn. Het uitgangspunt is betrokken zijn bij de ander. Leerlingen doen ervaringen op door onderwerpen uit te diepen, waar het individuele belang en groepsbelang schuren. Ze worden zich bewust van eigen denken en leren welke keuzes daarin gemaakt kunnen worden. De leerlingen leren wat verantwoordelijkheid nemen en geven is.


Visie op leren

We gaan er vanuit dat iedereen kan leren, we hebben hoge verwachtingen van iedereen. Leren betekent kennis en vaardigheden opdoen. Leren gebeurt bij cognitieve vakken als rekenen en taal. Vaardigheden als gedrag, executieve functies en creativiteit kun je ook leren. Soms gaat leren makkelijker en soms gaat het moeilijker. Als het moeilijker is, dragen tijd en extra ondersteuning bij aan het leren.

Als eerste is er kennis nodig. Alle kennis komt via verschillende zintuigen de hersenen binnen. Het is belangrijk om tijdens de kennisoverdracht te focussen op één doel, omdat het werkgeheugen beperkte opslagruimte heeft. Om kennis van het werkgeheugen naar het langetermijngeheugen te verplaatsen, is er veel herhaling nodig. Herhalen kan op verschillende en afwisselende manieren. Als de kennis in het langetermijngeheugen zit, is de volgende stap de kennis toepassen in nieuwe en complexere situaties. Zo zet je kennis om in vaardigheden.


Visie op leren organiseren

De leerkracht geeft iedereen instructie via het Expliciete Directe Instructie model (EDI). Deze krachtige instructie gaat uit van het doel en de leerkracht legt precies uit wat de bedoeling is. De leerkracht doet het voor, waarna de leerlingen het samen doen en vervolgens mogen de leerlingen het alleen doen. Iedereen doet mee aan de basisinstructie. Als een leerling heeft laten zien dat het doel en het stappenplan beheerst wordt, mag de leerling verder aan de zelfstandige verwerking. De verwerking kan per leerling verschillen. De extra ondersteuning van leerlingen vindt voornamelijk plaats in kleine instructiegroepen en in het verrijken van de leeromgeving. Na de instructieles komt het doel vaak terug tijdens verschillende opdrachten, waardoor de stof veelvuldig herhaald wordt. De keuzes van onze moderne materialen en de aantrekkelijke inrichting van de school bevorderen het leren. In het portfolio is de ontwikkeling van de leerling zichtbaar.