Wij zijn een openbare school voor basisonderwijs. Openbaar wil zeggen dat ieder kind welkom is, ongeacht zijn levens- of geloofsovertuiging. We vinden het van belang dat kinderen de ruimte krijgen om hun eigen mening te vormen en daarnaast de mening van anderen leren kennen en respecteren. Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. De Klaverwoid staat dan ook open voor alle kinderen en respecteert alle maatschappelijk aanvaarde overtuigingen. Op onze school zitten kinderen met verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen. Dit biedt mogelijkheden voor kennis van en begrip voor andersdenkenden.